Tiedoston latauslomake tietojen vastaanottamista ja keräämistä varten

Vastaanota kuvia, videoita ja muuta materiaalia käyttäjiltä kansiossasi, profiilissasi tai verkkosivustollasi.

Luo latauslomake
Ohjelmointia ei tarvita
Vastaanota tiedostoja suoraan profiiliisi
Vastaanota ja hallitse suuria määriä

Miten se toimii?

Homepage
Files
E-mail
Verkkosivustosi
Tiedoston lataus
Tietopuoliset sähköpostit

Miten se toimii?

Asiakas vierailee verkkosivullasi, johon on sisällytetty tiedoston latauslomake.
Ladatut tiedostot + lomakkeen sisältö tallennetaan turvallisesti Files.fm-pilvitallennustilaan
Tuttavasi vastaanottaa sähköpostin lataus-linkillä ja tiedoilla asiakkaalta
Mukauta lomakettasi. Upota tai käytä sitä files.fm/profile-sivullasi

2) Esikatselu

Jotta voit upottaa räätälöityä lomaketta verkkosivustollesi, sinun on tilattava se.
Tilaa
Jos et ole tilannut, verkkosivustollasi on oletusmuotoinen lomake.

Määrittele lomakemalli verkkosivustollesi

Valitse lomake ja sähköpostin pääkieli

Customize design and size

Display header text:
Header text:
Väri:
Background color:
Koko:
px px
Display type on your website:

Liitä olemassa olevaan painikkeeseen sivustolla :
Design:
Classic
Modern

Valitse tai luo lisäkenttiä

email
name
subject
description
Lisää kenttiä

Yrityksen vastaanottajat

All emails will be sent to email:
Manage users
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Lataa kohdekansiot

Choose allowed file types and limits

Allow to upload files
Check and enter allowed file types (extensions) separated by commas without spaces, for example: png,jpg,jepg,xls,xlsx
How many files are allowed to be uploaded
To use this feature you must subscribe for a PRO or Business account.
Tilaa

Personalize emails

Personalize e-mails sent to your clients after file upload(jpg,jpeg,png Max:2MB)


Title color:

Body text color:

Email text:
E-mail title:
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Set file access rightsKäyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Edit texts of the form

Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
<strong>Saņemsi adresi,</strong> kur faili būs pieejami un varēsi nosūtīt to sev un citiem uz e-pastu. Būs iespējams pievienot arī failu aprakstu.
Ievadiet savu vārdu
Ievadiet savu epastu
Ievadiet tematu
Ierakstiet aprakstu
gads
mēnesis
diena
Atļautie failu tipi:
Izvēlies failus
vai uzmet šeit failus un folderus
Texts of the form (after file adding)
Sākt ielādi
Texts of the form (after file upload)
Augšupielādē...
Turiet pārlūku atvērtu. Mapes saite
Darbs ir pabeigts!
Uz Jūsu e-pastu tika nosūtīts informatīvs ziņojums.
Piekļuves adrese:
Sākt jaunu failu ielādi
Error messages
Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
Fails ir inficēts un tika izdzēsts no servera!
Fails netika augšuplādēts, pārsniegts faila izmēra limits!
Fails netika augšupielādēts, jo ir pārsniegts augšupielādes izmēra limits!
augšuplādējot notikusi kļūda, šo failu nepieciešams augšuplādēt atkārtoti!
Netika augšuplādēts, jo šī faila tipus nav atļauts augšuplādēt. Atļautie failu tipi:
Ir pārsniegts šī konta veida maksimālais augšuplādes izmērs. Lūdzu, abonējiet PRO vai Biznesa kontu šeit: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://failiem.lv/storage-plans</a>
Failu tips, kuru esat pievienojis, nav atļauts. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Atļautie failu tipi ir uzskaitīti augstāk.
Texts of e-mails
Jums atsūtīti
faili
Jums atsūtīts 1 fails
Sūtītāja vārds:
Sūtītāja e-pasts:
Temats:
Apraksts:
Jūs esat nosūtījis
failus
Jūs esat nosūtījis 1 failu
Saņēmēja nosaukums:
Augšupielādes saite:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
Select files
or drag & drop files or folders here
Texts of the form (after file adding)
Start upload
Texts of the form (after file upload)
Uploading...
Keep your browser open. File link
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
Start new upload
Error messages
Please fill in the required fields.
The file is infected and will be deleted!
File not uploaded, file size limit exceeded!
File upload failed because the upload size limit was exceeded!
There was a network error. Please retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Введите имя
Ваш e-mail
Тема
Введите описание
год
месяц
число
Типы файлов принимаются:
Выбрать файлы
или перетащите файлы или папки сюда
Texts of the form (after file adding)
Начать загрузку
Texts of the form (after file upload)
Загрузка...
Держите браузер открытым. Ссылка
Ваша загрузка завершена!
На Ваш e-mail отправлено сообщение.
Ссылка на файлы
Начать новую загрузку файлов
Error messages
Пожалуйста, заполните необходимые поля.
Файл заражен и будет удален с сервера!
Файл не загружен. Ограничение на размер файла превышено!
Файл не был загружен, потому что превышен размер загрузки!
Возникла сетевая ошибка. Пожалуйста, повторите попытку загрузки файла позже.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Превышен максимальный размер загрузки для этого типа учетной записи. Пожалуйста, перейдите на план Pro или Business: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
Тип файла, который вы выбрали, не разрешен. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Допустимые типы файлов перечислены выше.
Texts of e-mails
Вы получили
файлов
Вы получили 1 файл
Отправитель:
Е-mail отправителя:
Тема:
Описание:
Вы отправили
файлов
Вы послали 1 файл
Имя получателя:
Ссылка на загруженные данные:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Geben Sie Ihren Name ein
Geben Sie Ihre eMail ein:
Geben Sie ein Thema ein
Geben Sie eine Beschreibung ein
Jahr
Monat
Tag
Dateitypen akzeptiert:
Dateien auswählen
ziehen Sie die Dateien hier
Texts of the form (after file adding)
Dateien hochladen
Texts of the form (after file upload)
Dateien werden hochgeladen!
Lassen Sie Ihren Browser geöffnet. Dateilink
Dein Upload ist fertig!
Die Bestätigung per E-Mail wurde an die auf dem Formular angegebene Adresse gesendet.
Verknüpfung zu Dateien
Starten Sie eine andere Datei-Upload
Error messages
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
File is infected!
File is not uploaded, file size limit exceeded!
File was not uploaded, because the upload size limit exceeded!
There was a network error. Please, retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
Der ausgewählte Dateityp ist nicht zulässig. Bitte versuche es erneut. Akzeptable Dateitypen sind oben aufgeführt.
Texts of e-mails
Sie empfangen
Dateien
Sie haben 1 Datei empfangen
Absender:
Absender E-Mail:
Subjekt:
Beschreibung:
Sie haben
Dateien gesendet
Sie haben 1 Datei gesendet
Name des Empfängers:
Link hochladen:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Kirjoita nimesi
Syötä sähköpostiosoitteesi
Kirjoita aihe
Syötä tiedoston kuvaus
vuosi
kuukausi
päivä
File types accepted:
Valitse tiedostot
tai vedä ja pudota tiedostosi tähän
Texts of the form (after file adding)
Aloita lataus
Texts of the form (after file upload)
Tiedostoja ladataan!
Pidä selaimesi auki. Tiedoston linkki
Lataus on valmis!
Tietopuolinen viesti on lähetetty sähköpostiisi.
Link to files
Lataa toinen tiedosto
Error messages
Täytä pakolliset kentät.
Tiedostossa on virus, ja se poistetaan!
Tiedostoa ei ladattu, tiedoston koon raja on ylitetty!
Tiedoston lataus ei onnistunut, johtuen tiedoston latauskoon rajan ylittämisestä!
On tapahtunut verkkovirhe. Yritä latausta uudelleen.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
Olet vastaanottanut
tiedostot
Olet vastaanottanut 1 tiedostoa
Lähettäjän nimi:
Lähettäjän sähköposti:
Aihe:
Kuvaus:
Olet lähettänyt
tiedostot
Olet lähettänyt 1 tiedostoa
Vastaanottajan nimi:
Latauslinkki:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Introduzca su nombre
Introduzca su correo electrónico
Introduzca el asunto
Ingrese la descripción del archivo
año
mes
día
Tipos de archivos aceptados:
Selecciona archivos
o arrastrar y soltar aquí
Texts of the form (after file adding)
Iniciar la subida
Texts of the form (after file upload)
Subiendo....
Mantenga su navegador abierto. Enlace de archivo
Su carga ha terminado!
Se envió un correo electrónico de confirmación a la dirección provista en el formulario.
Enlace a archivos
Iniciar nueva carga
Error messages
Por favor llene los campos requeridos.
¡El archivo está infectado y será eliminado!
¡Archivo no subido al haberse superado el límite de tamaño de archivo!
¡La subida de archivo no se ha realizado porque se excedió el límite de tamaño de subida!
Hubo un error de red. Por favor, vuelva a intentar la subida.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
El tipo de archivo que ha seleccionado no está permitido. Inténtalo de nuevo. Los tipos de archivos aceptables se enumeran arriba.
Texts of e-mails
Recibiste
archivos
Recibiste 1 archivo
Nombre del remitente:
Correo electrónico del remitente:
Tema:
Descripción:
Has enviado
archivos
Has enviado 1 archivo
a
Nombre del destinatario:
Subir enlace:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
파일 선택
또는 여기로 드래그 앤 드롭하십시오
Texts of the form (after file adding)
업로드 시작
Texts of the form (after file upload)
업로드 중...
브라우저를 열어 두십시오. 파일 링크
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
새로운 업로드 시작
Error messages
필수 입력란을 작성하십시오.
파일이 감염되어 삭제됩니다!
파일 크기 제한을 초과하여 파일이 업로드되지 않았습니다!
업로드 크기 제한을 초과하여 파일을 업로드에 실패했습니다!
네트워크 오류가 발생했습니다. 업로드를 다시 시도하십시오.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for this type of account. Please upgrade to Pro or Business plan: <a href=’/storage-plans’ target=’_blank’>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Введіть ім&#39;я
Введіть свою електронну пошту
Введіть тему
Введіть опис
рік
місяць
день
Прийнятні типи файлів:
Виберіть файли
або перетягніть файли чи папки сюди
Texts of the form (after file adding)
Почати завантаження
Texts of the form (after file upload)
Завантаження...
Тримайте браузер відкритим. Посилання на файл
Ваше завантаження завершено!
Підтвердження електронною поштою було надіслано на адресу, указану у формі.
Посилання на файли
Розпочати нове завантаження
Error messages
Будь ласка, заповніть необхідні поля.
Файл заражений і буде видалений!
Файл не завантажено, обмеження розміру файлу перевищено!
Помилка завантаження файлу, оскільки перевищено ліміт розміру завантаження!
Виникла помилка мережі. Повторіть спробу завантаження.
Не вдалося завантажити файл, тип файлу не підтримується. Дозволені типи файлів:
Для цього типу облікового запису перевищено максимальний розмір завантаження. Оновіть план Pro або Business: https://files.fm/storage-plans
Вибраний вами тип файлу неприпустимий. Будь ласка спробуйте ще раз. Прийнятні типи файлів перераховані вище.
Texts of e-mails
Ти отримав
файли
Ви отримали 1 файл
Ім&#39;я відправника:
Електронна адреса відправника:
Тема:
опис:
Ви відправили
файли
Ви надіслали 1 файл
до
Ім&#39;я одержувача:
Посилання для завантаження:

To use this feature you must subscribe for a PRO or Business account.
Tilaa

Additional options

Google Analytics statistics
Your Google Analytics tracking ID:
Your Google Analytics JavaScript object`s name:
Call JavaScript function after upload:
Folder name of uploaded files:
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa
HTML versio
WordPress
Upotettava JavaScript verkkosivuasi varten (kopioi ja liitä) Kopioi koodi
Upotettava HTML iframe-koodi
Use this HTML code if the JavaScript code cannot be included in your website. If you embed the HTML code in the website: the next time you change the language, height or width, you will have to copy and paste the HTML code again. HTML embedding doesn`t support the displaying as a button with a popup form.
<iframe src="https://fi.files.fm/upload_iframe.php?uid=82497&uid_hash=669a3e3734e02fc9a8789f993f2263bf&language=fi" frameborder="0" style="width: 350px; height: 500px; border: 0; margin: 0; max-width: none !important; overflow-x: hidden;"></iframe>
Tilaa ja tallenna laiteasetukset
Uusi laiteasetus on tallennettu.
Tapahtui virhe. Yritä uudelleen!
Latauskohtainen raja
Yhteensä koko kaikki tiedostot, jotka voi ladata kerralla

0.1 GB (Vapaa)

10 GB (PRO)

20 GB (Business)
Levytila
Kokonaismäärä tiedostojen tallennukseen tililläsi

1 GB (Vapaa)

250 GB

1000 GB

Päivitä Pro-versioon saadaksesi lisää tallennustilaa ja ominaisuuksia

Basic
Vapaa
20 Gt tallennustilaa kuukaudessa
Store and share documents
Muunna asiakirjat PDF -muotoon
Virustentorjunta
Rekisteröidy
Suosituimmat ominaisuudet
Säästät 24$
PRO
$7,9 /month
$9,9 /month
118,8$ 94,80$ Vuosittain
Kolme kertaa nopeampi lataus
2TB tallennustilaa
20GB tiedostokoko
Ei mainoksia
Salasanalla suojatut linkit
Aseta poistopäivämäärä
Tiedostojen palautus 30 päivää
Reaaliaikainen asiakirjaeditori
Kuvaeditori
Medadata: XMP, IPTC, Exif
AI-kuvantunnistus
AI speech to text
Säästät 72$
TEAM
$19 /month
$25 /month + VAT
300$ 228$ + VAT Vuosittain
Mukana 2TB+ ja 4 käyttäjää
Tehokkaammat palvelimet
Asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen
200GB+ tiedostokoko
Tiedoston versiointi
Tiedostojen palautus jopa 1 vuosi
2FA ja suojausasetukset
Kirjauspolut ja toimintalokit
Tekninen tuki
Säästät 312$
BUSINESS
$99 /month
$125 /month + VAT
1500$ 1188$ + VAT Vuosittain
5TB+ ja 10 käyttäjää
Yritysten tallennustaso
Liiketoiminnan ominaisuudet ja laskutus
400GB+ tiedostokoko
Tiedoston versiointi
Tiedostojen palautus jopa 5 vuotta
2FA ja suojausasetukset
Toiminta- ja tiedostojen käyttöloki
Liiketoiminnan tekninen tuki
Käyttäjäryhmän hallinta
Joukkosisällön tunnistus ja haku

Hyödyt

Asiakaspalvelu verkkosivuillasi
Voit kutsua asiakkaita käymään verkkosivuillasi ja helpottaa näiden tiedostonsiirron toimenpiteitä.
Ylimääräistä ohjelmistoa ei tarvita
Ei ole enää ongelmia asennuksen tai FTP-palvelimien käyttökoulutuksen kanssa
Nopeuttaa viestintää
Vastaanottajasi vastaanottaa sähköpostin automaattisesti niin pian kuin tiedostot ovat ladattuja. Asiakkaat vastaanottavat sähköpostit kun manageri lataa tiedostot
Vähentää työskentelyaikaa
Käytät vähemmän aikaa tiedostojen kanssa työskennellessä, viestiessä, palvelimilla tai kolmansien osapuolten pilvipalveluissa
Nopeuttaa tilauksen suoritusta
Tilaukset voidaan suorittaa nopeammin, työvirtauksen lisäautomaatio on myös mahdollinen
Kvalitatiivinen lataus ja hallinta
Tiedoston lataus ja hallinta on nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Lisätietoja osassa Tekniset ominaisuudet ja laatu

Technical and design features

Examples from existing websites