Tiedoston lautauksen lomake verkkosivustoille

Käytä verkkosivuja ladataksesi tulostustyöt, asiakirjat, valokuvat, videoita, suuret tiedostot asiakkailtasi kätevällä ja mukautettavalla tavalla


Luo tili ja latauslomakkeesi
Voit helposti ja nopeasti mukauttaa ja sisällyttää Tiedosto-latauksen lomakkeen verkkosivullesi ilman ohjelmointitaitoja
Verkkosivustosi
Asiakas vierailee verkkosivullasi, johon on sisällytetty tiedoston latauslomake.

Tiedoston lataus
Asiakas täyttää lomaketiedot ja lataa tiedostot. Tiedot tallennetaan Files.fm -palvelimille.

Tietopuoliset sähköpostit
Tuttavasi vastaanottaa sähköpostin lataus-linkillä ja tiedoilla asiakkaalta

Luo oma lomakkeesi

Lomakkeen ulkonäkö sivustollasi

Jotta voit upottaa räätälöityä lomaketta verkkosivustollesi, sinun on tilattava se.
Tilaa
Jos et ole tilannut, verkkosivustollasi on oletusmuotoinen lomake.

Määrittele lomakemalli verkkosivustollesi

Valitse lomake ja sähköpostin pääkieli
Customize design and size

Display header text:
Header text:
Väri:
Background color:
Koko:
px px
Display type on your website:

Liitä olemassa olevaan painikkeeseen sivustolla :
Design:
Classic
Modern

Valitse tai luo lisäkenttiä

email
name
subject
description
Lisää kenttiä

Yrityksen vastaanottajat

All emails will be sent to main admin user:
Manage users
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Lataa kohdekansiot

Choose allowed file types and limits

Allow to upload files
Check and enter allowed file types (extensions) separated by commas without spaces, for example: png,jpg,jepg,xls,xlsx
How many files are allowed to be uploaded
To use this feature you must subscribe for a PRO or Business account.
Tilaa

Personalize emails

Personalize e-mails sent to your clients after file upload(jpg,jpeg,png Max:2MB)


Title color:

Body text color:

Email text:


E-mail title:
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Set file access rightsKäyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa

Edit texts of the form

Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
<strong>Saņemsi adresi,</strong> kur faili būs pieejami un varēsi nosūtīt to sev un citiem uz e-pastu. Būs iespējams pievienot arī failu aprakstu.
Ievadiet savu vārdu
Ievadiet savu epastu
Ievadiet tematu
Ierakstiet aprakstu
gads
mēnesis
diena
Atļautie failu tipi:
Izvēlies failus
Texts of the form (after file adding)
Sākt ielādi
Texts of the form (after file upload)
Augšupielādē...
Failiem varēs piekļūt no šīs adreses
Darbs ir pabeigts!
Uz Jūsu e-pastu tika nosūtīts informatīvs ziņojums.
Piekļuves adrese:
Sākt jaunu failu ielādi
Error messages
Lūdzu, aizpildiet obligātos laukus.
Fails ir inficēts un tika izdzēsts no servera!
Fails netika augšuplādēts, pārsniegts faila izmēra limits!
Fails netika augšupielādēts, jo ir pārsniegts augšupielādes izmēra limits!
augšuplādējot notikusi kļūda, šo failu nepieciešams augšuplādēt atkārtoti!
Netika augšuplādēts, jo šī faila tipus nav atļauts augšuplādēt. Atļautie failu tipi:
Ir pārsniegts bezmaksas maksimālais augšuplādes izmērs! Lūdzu, uzlabojiet kontu: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://failiem.lv/storage-plans</a>
Failu tips, kuru esat pievienojis, nav atļauts. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Atļautie failu tipi ir uzskaitīti augstāk.
Texts of e-mails
Jums atsūtīti
faili
Jums atsūtīts 1 fails
Sūtītāja vārds:
Sūtītāja e-pasts:
Temats:
Apraksts:
Jūs esat nosūtījis
failus
Jūs esat nosūtījis 1 failu
Saņēmēja nosaukums:
Augšupielādes saite:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
Select files
Texts of the form (after file adding)
Start upload
Texts of the form (after file upload)
Uploading...
You can access your files later using this link
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
Start new upload
Error messages
Please fill in the required fields.
The file is infected and will be deleted!
File not uploaded, file size limit exceeded!
File upload failed because the upload size limit was exceeded!
There was a network error. Please retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for free accounts! Please upgrade your account: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Введите имя
Ваш e-mail
Тема
Введите описание
год
месяц
число
Типы файлов принимаются:
Выбрать файлы
Texts of the form (after file adding)
Начать загрузку
Texts of the form (after file upload)
Загрузка...
Вы можете получить к ним доступ позже по ссылке
Ваша загрузка завершена!
На Ваш e-mail отправлено сообщение.
Ссылка на файлы
Начать новую загрузку файлов
Error messages
Пожалуйста, заполните необходимые поля.
Файл заражен и будет удален с сервера!
Файл не загружен. Ограничение на размер файла превышено!
Файл не был загружен, потому что превышен размер загрузки!
Возникла сетевая ошибка. Пожалуйста, повторите попытку загрузки файла позже.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Максимальный размер загрузки превышен для бесплатных аккаунтов! Обновите свою учетную запись: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
Тип файла, который вы выбрали, не разрешен. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Допустимые типы файлов перечислены выше.
Texts of e-mails
Вы получили
файлов
Вы получили 1 файл
Отправитель:
Е-mail отправителя:
Тема:
Описание:
Вы отправили
файлов
Вы послали 1 файл
Имя получателя:
Ссылка на загруженные данные:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Geben Sie Ihren Name ein
Geben Sie Ihre eMail ein:
Geben Sie ein Thema ein
Geben Sie eine Beschreibung ein
Jahr
Monat
Tag
Dateitypen akzeptiert:
Dateien auswählen
Texts of the form (after file adding)
Dateien hochladen
Texts of the form (after file upload)
Dateien werden hochgeladen!
Sie können auf diese in Kürze mit diesem Link zugreifen
Dein Upload ist fertig!
Die Bestätigung per E-Mail wurde an die auf dem Formular angegebene Adresse gesendet.
Verknüpfung zu Dateien
Starten Sie eine andere Datei-Upload
Error messages
Bitte füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
File is infected!
File is not uploaded, file size limit exceeded!
File was not uploaded, because the upload size limit exceeded!
There was a network error. Please, retry the upload.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for free accounts! Please upgrade your account: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
Der ausgewählte Dateityp ist nicht zulässig. Bitte versuche es erneut. Akzeptable Dateitypen sind oben aufgeführt.
Texts of e-mails
Sie empfangen
Dateien
Sie haben 1 Datei empfangen
Absender:
Absender E-Mail:
Subjekt:
Beschreibung:
Sie haben
Dateien gesendet
Sie haben 1 Datei gesendet
Name des Empfängers:
Link hochladen:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Kirjoita nimesi
Syötä sähköpostiosoitteesi
Kirjoita aihe
Syötä tiedoston kuvaus
vuosi
kuukausi
päivä
File types accepted:
Valitse tiedostot
Texts of the form (after file adding)
Aloita lataus
Texts of the form (after file upload)
Tiedostoja ladataan!
Voit siirtyä näihin tiedostoihin käyttämällä tätä linkkiä
Lataus on valmis!
Tietopuolinen viesti on lähetetty sähköpostiisi.
Link to files
Lataa toinen tiedosto
Error messages
Täytä pakolliset kentät.
Tiedostossa on virus, ja se poistetaan!
Tiedostoa ei ladattu, tiedoston koon raja on ylitetty!
Tiedoston lataus ei onnistunut, johtuen tiedoston latauskoon rajan ylittämisestä!
On tapahtunut verkkovirhe. Yritä latausta uudelleen.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
Maximum upload size exceeded for free accounts! Please upgrade your account: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
Olet vastaanottanut
tiedostot
Olet vastaanottanut 1 tiedostoa
Lähettäjän nimi:
Lähettäjän sähköposti:
Aihe:
Kuvaus:
Olet lähettänyt
tiedostot
Olet lähettänyt 1 tiedostoa
Vastaanottajan nimi:
Latauslinkki:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Introduzca su nombre
Introduzca su correo electrónico
Introduzca el asunto
Ingrese la descripción del archivo
año
mes
día
Tipos de archivos aceptados:
Selecciona archivos
Texts of the form (after file adding)
Iniciar la subida
Texts of the form (after file upload)
Subiendo....
Puede acceder a sus archivos más adelante usando este enlace
Su carga ha terminado!
Se envió un correo electrónico de confirmación a la dirección provista en el formulario.
Enlace a archivos
Iniciar nueva carga
Error messages
Por favor llene los campos requeridos.
¡El archivo está infectado y será eliminado!
¡Archivo no subido al haberse superado el límite de tamaño de archivo!
¡La subida de archivo no se ha realizado porque se excedió el límite de tamaño de subida!
Hubo un error de red. Por favor, vuelva a intentar la subida.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
¡Se ha excedido el tamaño máximo de subida para las cuentas gratuitas! Por favor, actualice su cuenta: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
El tipo de archivo que ha seleccionado no está permitido. Inténtalo de nuevo. Los tipos de archivos aceptables se enumeran arriba.
Texts of e-mails
Recibiste
archivos
Recibiste 1 archivo
Nombre del remitente:
Correo electrónico del remitente:
Tema:
Descripción:
Has enviado
archivos
Has enviado 1 archivo
a
Nombre del destinatario:
Subir enlace:
Original text Edited text
Texts of the form (before file adding)
Enter your name
Enter your e-mail
Enter subject
Enter description
year
month
day
File types accepted:
파일 선택
Texts of the form (after file adding)
업로드 시작
Texts of the form (after file upload)
업로드 중...
이 링크를 사용하여 나중에 파일에 액세스 할 수 있습니다
Your upload is done!
Email confirmation was sent to address supplied on the form.
Link to files
새로운 업로드 시작
Error messages
필수 입력란을 작성하십시오.
파일이 감염되어 삭제됩니다!
파일 크기 제한을 초과하여 파일이 업로드되지 않았습니다!
업로드 크기 제한을 초과하여 파일을 업로드에 실패했습니다!
네트워크 오류가 발생했습니다. 업로드를 다시 시도하십시오.
File upload failed, unsupported file type. Allowed file types:
무료 계정의 최대 업로드 크기 초과! 계정을 업그레이드하십시오: <a href=\'/storage-plans\' target=\'_blank\'>https://files.fm/storage-plans</a>
The file type you have selected is not allowed. Please try again. Acceptable file types are listed above.
Texts of e-mails
You received
files
You received 1 file
Sender name:
Sender e-mail:
Subject:
Description:
You have sent
files
You have sent 1 file
to
Recipient`s name:
Upload link:

To use this feature you must subscribe for a PRO or Business account.
Tilaa

Additional options

Google Analytics statistics
Your Google Analytics tracking ID:
Your Google Analytics JavaScript object`s name:
Call JavaScript function after upload:
Käyttääksesi tätä ominaisuutta, sinun tulee tilata Files.fm Business-tili.
Tilaa
HTML versio
WordPress
Upotettava JavaScript verkkosivuasi varten (kopioi ja liitä) Kopioi koodi
Embeddable HTML code
Use this HTML code if the JavaScript code cannot be included in your website. If you embed the HTML code in the website: the next time you change the language, height or width, you will have to copy and paste the HTML code again. HTML embedding doesn`t support the displaying as a button with a popup form.
<iframe src="https://fi.files.fm/upload_iframe.php?uid=82497&uid_hash=669a3e3734e02fc9a8789f993f2263bf&language=fi" frameborder="0" style="width: 350px; height: 500px; border: 0; margin: 0; max-width: none !important; overflow-x: hidden;"></iframe>
Tilaa ja tallenna laiteasetukset
Uusi laiteasetus on tallennettu.
Tapahtui virhe. Yritä uudelleen!
Latauskohtainen raja
Yhteensä koko kaikki tiedostot, jotka voi ladata kerralla

0.1 GB (Vapaa)

10 GB (PRO)

20 GB (Business)
Levytila
Kokonaismäärä tiedostojen tallennukseen tililläsi

1 GB (Vapaa)

250 GB

1000 GB
Hyödyt
Asiakaspalvelu verkkosivuillasi
Voit kutsua asiakkaita käymään verkkosivuillasi ja helpottaa näiden tiedostonsiirron toimenpiteitä.

Ylimääräistä ohjelmistoa ei tarvita
Ei ole enää ongelmia asennuksen tai FTP-palvelimien käyttökoulutuksen kanssa

Nopeuttaa viestintää
Vastaanottajasi vastaanottaa sähköpostin automaattisesti niin pian kuin tiedostot ovat ladattuja. Asiakkaat vastaanottavat sähköpostit kun manageri lataa tiedostot

Vähentää työskentelyaikaa
Käytät vähemmän aikaa tiedostojen kanssa työskennellessä, viestiessä, palvelimilla tai kolmansien osapuolten pilvipalveluissa

Nopeuttaa tilauksen suoritusta
Tilaukset voidaan suorittaa nopeammin, työvirtauksen lisäautomaatio on myös mahdollinen

Kvalitatiivinen lataus ja hallinta
Tiedoston lataus ja hallinta on nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Lisätietoja osassa Tekniset ominaisuudet ja laatu

Tekniset ominaisuudet ja laatu
Nopea tiedoston lataus
Palvelimet ovat maantieteellisesti sijoitettuina luotettavaan tietokeskukseen, jotta varmistetaan nopeat latausnopeudet sinulle ja asiakkaillesi.

Luotettavat tiedoston lataus
Tiedostolatauksia jatketaan automaattisesti verkkohäiriön keskeytyksen tapahtuessa. Tiedostojen lataus on salattu. Tiedostot skannattu antivirus.

Helppo tiedostojen lataus
Tiedostot ja kansiot voidaan lisätä Drag&Drop -ominaisuudella. Edistymispalkki ja jäljellä oleva aika ovat näkyvillä tiedostoja ladatessa.

Suurikokoisen tiedoston siirto
PRO
Business
Voit siirtää suurikokoisia tiedostoja kuten myös useita tiedostoja kertalatauksena, latausaika on rajoittamaton.

Helppo tiedostonhallinta
Vastaanotettuja tiedostoja voidaan hallita Files.fm -verkkosivustolla ja FTP-asiakasohjelmalla.

Laajennettava tallennustila
PRO
Business
Mahdollista laajentaa tiedostojen tallennustilaa aina tarvittaessa. Lisätietoja osassa Hinnat. Hinnoittelu

Järjestelmäintegraatio
PRO
Business
Tiedot voidaan integroida työvirtausjärjestelmän kanssa, tarvittaessa

Rakenteelliset kansiot
PRO
Business
Voit lisätä kansion valintakentän latauslomakkeeseesi voidaksesi helpottaa lähetettävien tiedostojen hallintaa.

File type restrictions
PRO
Business
You can specify allowed types of uploaded files.

Client e-mail personalization
Business
You can remove Files.fm branding, add your logo and colors to e-mails that are sent to your clients after file upload.

Mukautettava asettelu
PRO
Business
Lomakkeen muoto ja ulkonäkö ovat mukautettavissa helppokäyttöisellä määritystyökalulla. Lisätietoja osassa Design-ominaisuudet.

Design-ominaisuudet
Mukautettavat kentät
PRO
Business
Voit luoda rajoittamattoman määrän eri tyyppisiä kenttiä millä tahansa merkinnöillä ja ilmaista onko kenttä pakollinen.

Eri näyttötyypit
PRO
Business
Verkkosivullesi voit sisällyttää yksinkertaisen ponnahduslomakkeen joka näkyy painiketta napsauttaessa.

Mukautettavat värit ja koot
PRO
Business
Voit valita minkä tahansa värin teksteille ja painikkeille lomakkeellasi. Ja korkeus ja leveys ovat myös sovitettavissa.

Kielituki
PRO
Business
Lomakkeen tekstit voidaan määritellä vapaasti millä tahansa kielellä. Lomakkeen ja sähköpostien viestejä tuetaan useilla eri kielillä.

Kielen vaihto
PRO
Business
Voit lisätä kielen vaihdon lomakkeellesi, valiten halutut kielet.

Order custom design
PRO
Business
If you want to style the form your own way - like fonts and spacing, you can order from us the customized version. Contact us

Asiakaspalaute ja esimerkit

Microsoft cloud storage partner State of the art global data centers for business. Fully featured and highly scalable e-shelter is part of the Global Data Centers division of NTT and develops and runs high availability data centers. Sci-Tech Daresbury is internationally-recognised for world-class science, innovation and enterprise. Lattelecom tet This project is funded by Block.IS (Blockchain Innovation Spaces) Horizon 2020 research and innovation programme Project No. 824509, under the funding framework of the European Commission. The Horizon 2020 INNOSUP programme aims to test new approaches for better innovation support through funding opportunities for innovation actors across Europe.
"Tätä hanketta rahoittaa Block.IS (Blockchain Innovation Spaces) Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hanke nro 824509 Euroopan komission rahoituskehyksestä."